چگونه نماینده اصلح را بشناسیم ؟! (1) و (2)
صحبت های مهم حجت الاسلام حسینی - مدیر حوزه علوم اسلامی بوشهر
گزارش تصویری از برگزاری کلاس های حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان بوشهر
گزارش تصویری از برگزاری کلاس های حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان بوشهر
نشست روسای دفاتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها-اردیبهشت95-حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان
نشست روسای دفاتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها-اردیبهشت95-حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان برگزار شد .
افزایش استفاده از ظرفیتهای استانی برای توسعه حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان
افزایش استفاده از ظرفیتهای استانی برای توسعه حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان
نشست هم اندیشی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان بوشهر
نشست هم اندیشی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان بوشهر در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه خلیج فارس بوشهر
نشست هم اندیشی مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان بوشهر با سرگروه حلقه های معرفت جویان دردفتر نهادرهبری دانشگاه خلیج فارس بوشهر برگزار شد.
تبیین اهداف حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان بوشهر
جلسه تبیین اهداف حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان با حضور مسئولان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه پیام نور بوشهر

2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>